Styremøtereferat # 1

STYREMØTEREFERAT
16. FEBRUAR 2007

Sted: 15.58 - toget mellom Bergen og Oslo. Vogn 3

Tilstede: Kristoffer, Øystein, Christian og Rossi (referent).

Fullmakter: Kristoffer, Styreformann - to stemmer samt vetorett i konstitusjonelle saker
Øystein, en stemme
Christian, en stemme
Rossi, en stemme

Generelt: Styremedlemmene er valgt for 2 år eller håndplukket av styreformannen. Likevel antydes det at det blir nyvalg av styremedlemmer (i flertall) på klubbfest i 2009. Styret skal arbeide til beste for klubben, navnet og konseptet Exeter City BIL med fokus på sportslig og sosial utvikling sett i en lokal, nasjonal og global kontekst. Styreformannen hevder sin rett til å oppløse styret og "gå tilbake til opplyst enevelde" ved "...for mye svada..."

Sak 07/00
Konstituering av styret
Vedtatt

Sak 07/01 Regnskap / Budsjett
a) Regnskap for 2006 viser et overskudd på 11.782 kroner som overføres til regnskap / budsjett for 2007.
Enstemmig vedtatt
b) Christian foreslått som Exeter BIL-revisor
Enstemmig vedtatt

Sak 07/02
Godtgjørelse styrearbeid: Hvert styremøte skal godtgjøres med et kakestykke og en pils på hvert styremedlem. Styret står fritt til å velge sted der kakestykket / pilsen skal inntas
Vedtatt enstemmig

Sak 07/03
Totalforbud mot grønn bekledning:
a)Forslag om totalforbud av grønn bekledning til trening og kamp. Brudd straffes med 10 armhevninger. Styret er ansvarlig for håndheving
Vedtatt enstemmig
b) Ved tur i Exeterregi straffes grønn bekledning med bot pålydende 1 sterling. Daghavende evt. styret er ansvarlig for håndhevelse
Vedtatt enstemmig

Saker fra medlemmer:
Sak 07/04- Mongoer
Forslagstiller: Jan
Forslag om å invitere "mongoer" som heiagjeng for Exeter BIL for å få opp trykket fra tribunene og bidra til motivasjon og ytelse fra spillerne.
Resultat: Styret gir Jan ansvar for å ta kontakt med passende "mongoer", men stiller seg ikke avvisende til forslaget.
Forslaget fører til en heftig debatt om hvordan vi skal få opp tilskuertallet på Slettebakken. Bør sponsorer inviteres?, skal vi invitere kolleger / venner / familie / koner / kjærester / partnere / husdyr m.m?. Skal det utlyses en konkurranse om hvem som klarer å skaffe flest tilskuere?
Resultat: Drøftes / utredes neste styremøte

Sak 07/05 - fartsbot
Forslagstiller: Arild
Forslag om at klubbkassen skal betale fartsbot
Enstemmig nedstemt

Sak 07/06 - Bensinpenger
Forslagstiller: Kristoffer
Forslag om at alle spillere som sitter på (privat) til Slettebakken uoppfordret betaler 20 kroner t/r (evt. 10 kroner én vei) til sjåføren
Vedtatt enstemmig

Sak 07/07 - oppmøte i forbindelse med kamp
a) Forslagstiller: Bengt / Jan (tilsvarende forslag)
Forslag om obligatorisk oppmøte i garderobe før kampstart (med bruk av taktikktavle etc.)
Enstemmig vedtatt at alle skal møte 30 minutter før kampstart. Brudd fører til bot utredes på neste styremøte. merk: Kampstart før 16.30 unntatt.
b) Forslagstiller: Bengt / Jan - oppmøte i garderobe etter kamp / fellesdusj
Enstemmig nedstemt

Sak 07/08 - Pre-match pint i ny og ne
Forslagstiller: Bengt
Omgjort til post-pint og vedtatt enstemmig

Sak 07/09 - Player Lounge med curry og øl etter kamp et par ganger i året (f.eks på Victoria)
Forslagstiller: Jan
Sammenfaller med 07/08 og vedtas enstemmig. Sted utredes til neste styremøte.

Sak 07/10 - Drakter deles ut av Kristoffer minutter før kampstart
Forslagstiller: Jan
Vedtatt enstemmig må sees i sammenheng med 07/11

Sak 07/11 - Draktvask
Forslagstiller: Jan
Forslag om at en mann som garantert skal spille neste kamp samler inn drakter og vasker disse.
Vedtatt enstemmig med Christian som koordinator og øverste delegeringssjef

Sak 07/12 - Tetradisjonen
Forslagstiller: Jan
Forslag om at tetradisjonen fortsetter
Enstemmig vedtatt med styret som delegeringsansvarligEventuelt:
Sak 07/13 - Blomster til Anne Kathrine Bø
Saksopplysning: Faxnummeret som ble anvendt ved det offisielle budet på Charlie Miller, Brann viste seg å tilhøre firmaet Neas. Anne Kathrine tok seg bryet å oppspore Kristoffer Sandnes via exeter.no for å rette opp i misforståelsen
Forslag om blomster til Anne Kathrine Bø for oppretting av misforståelse.
Enstemmig vedtatt

Sak 07/14 - Tilhørighet til Sandviksmafiaen (TM)
Spørsmål fra Lars Jacob
Spørsmål om Lars Jacob fortsatt er å regne som del av den betydningsfulle Exeter BIL-fraksjonen Sandviksmafiaen (TM) etter flytting til Dokken / Møhlenpris.
Styret verken tør eller vil ta stilling til dette spørsmålet. Saken oversendes Sandviksmafiaen med SU-merknad.

Sak 07/15 - Innkjøp av 15 sett sokker og shorts
Fremmet av styret
Utredes neste styremøte

Sak 07/16 - Draktnummere
Fremmet av styret
Forslag om ny fordeling av draktnummer
Utredes neste styremøte


Den enorme arbeidsmengden fører til at styret ser seg nødt til hyppige styremøter for hele tiden å tilfredstille medlemmenes ønsker. Mao. er neste styremøte ikke langt unna. Medlemmene oppfordres herved å sende inn forslag for å gjøre Exeter BIL bedre. Vi er her for dere!

For mer utfyllende informasjon om styremøtehelga henviser jeg til referatet til Kristoffer.

For styret i Exeter BIL
Rossi

P.S Forslag om innkjøp av 2 mål med nett til trening er mottatt og vil bli drøftet på neste styremøte.

[Tilbake]