Rieber& Søn Exeter 0 3Målscorere: Ingen

Tilskuere: Ingen

Kamp: Ingen

Dommer: IngenLaget:Espen

Christian - Frode - Torbjørn - ManDan

Bengt - Ole - Arild - Kris

Kez- MiguelSiden kampen utgikk velger en heller å ta to dikt for dagen.

Dikt 1:

11-9 (911)

Børsen stoppa
i 2 mi nutt
i resp ekt fo
r kvin ner og
menn s om ald
ri kun ne bru
kt mei r enn
nokre sekund
på å k oma se
g heil t
ned
til


himmelenDikt 2:

Eg høyrde 350 000 kinesarar strauk med i ein tyfon3047

trur eg

blei tatt av noko
i vinden.

Og alt
eg

kunne håpe
var at talet skulle bli noko lettare å hugse

litt seinare utpå kvelden.Kampreferent: Arild Traa

Dagens referent med litterære silkepasninger

[Tilbake]