Her er anvarsområdene for de reisende på turen gjennom England, Irland, Nord Irland og Skottland påsken 2006. Det påpekes at disse til enhver tid er underlagt den som til enhver tid er Daghavende og denne personens eneveldige terrorregime.

Øystein- Kommunikasjonsansvarlig*
Jannicke- Revisor**
Håvard- Taxiansvarlig
Vidar- Viggoansvarlig
Frode- TBA
Rossi- Ernæringsansvarlig***
Kim- Snacks og isbiter
Kenneth- Askelands Pubguide****
Kjetil- Førstereserve ved evt. skader
Kristoffer- General Manager
Jan- Maskott

* Bruk av mobil dekkes selvsagt av bøtekassen.
** Bøtekassen kommer til å bli enorm her, og uten J.R føler jeg at den eneste som kan betros denne ansvarsfulle jobben er en kvinne.
*** En sjanse til å rette opp fadesen fra Turf Locks. En tur uten Maccy D's???
**** Ta med en stor bok og plenty av skrivesaker for Askelands pubguide,vol III

[Tilbake]